Lekegrupper

Vi deler barna i lekegrupper hver dag for å ha fokus på de ulike fagområdene. I tillegg vil en da fordele gruppene med barn og voksne. Hvert enkelt barn kommer mer frem i mindre grupper. Dette er noe vi er opptatt av, og det er også mer gunstig i forhold til etablering av vennskap at barnegruppa ikke er for stor. Tur er en av lekegruppene, og en voksen har ansvar for å ha et opplegg klart til turen. Vi har i tillegg lesegruppe, spillegruppe, Lego-gruppe, rollelekgruppe osv.

 

Personvern og cookies