Lykketroll

På Lykketroll har me 26 kjekke barn mellom 3-6 år, fordelt på 24 plassar. Me er ein storbarnsavdeling med Ingerid som pedagogisk leiar, Hilde som barnehagelærar og Trine, Stine, Anne Laila (& Neusa) som pedagogiske medarbeidarar.
Me legg stor vekt på å gi barna opplevelsesrike & gode dagar hos oss, der barna får utvikle seg i trygge omgjevnadar saman med «pålogga» vaksne. Humor, glede, nysgjerrighet & omsorg er viktige stikkord hos oss på Lykkis!

Me ønskjer at barna skal få opplevingar og utfordringar etter alder og utvikling, og deler oss inn i grupper kvar dag; Me har samlingar, turgrupper i nærmiljøet, leikegrupper, prosjektgrupper og aktivitetsgrupper. Lykkisane har også ein fast fellestur i veka og ein fellesdag på haugen saman, då me syns det å styrke fellesskapet i gruppa også er viktig J

Me er ein friluftsbarnehage, og Lykkisane likar seg aller best ute på tur.
Mykje av det me kan gjere inne, tenkjer me at me kan gjere ute!

Dagsrytmen vår

Kl.06.30 Barnehagen opnar. Frileik.
Kl.07.45 Frukost for dei som vil fram til kl.09.00.
Kl.09.30 Samlingar.
Kl.0945 Grupper (tur, prosjekt, aktivitet osv).
Kl.11.00 Lunsjtid
Kl.11.30 Uteleik om ein har vore inne til no.
Kl.12.00 Kviletid for dei som kviler.
Kl.14.00 Fruktstund
Kl.14.30 Frileik fram til barnehagen stenger kl.16.45

Personvern og cookies