Skogstroll

Liten?
Jeg?
Jeg er akkurat stor nok til å fylle meg selv helt ut.
På langs og på tvers!
Er du større enn deg selv kanskje?

-Inger Hagerup

Me på Skogstroll ønsker at avdelinga vår skal vera ein triveleg plass kor barna synest det er kjekt å komma til. Ein plass med mykje humor og glede, der barna får utfolda seg i trygge og sunne omgivelsar.På Skogstroll har me 28 kjekke barn mellom 3-6 år fordelt på 24 plasser. Me er ein storbarnsavdeling med Lill-Tove som pedagogisk leiar, Anette som barnehagelærar, Venche, Grete og Trude som pedagogiske medarbeidera.

Me ønsker at barna skal få opplevingar og utfordringar etter alder og utvikling, og deler oss inn i grupper kvar dag. Me har samlinger, turgrupper i nærmiljøet, leikegrupper, prosjektgrupper og aktivitetsgrupper.

Me er ein friluftsbarnehage, og mykje av det me kan gjera inne tenkje me at me kan gjera ute ☺

Dagsrytmen vår :
Kl 06.30 Barnehagen opnar, Fri leik
Kl 07.45 Frukost for dei som vil fram til kl 09.00
Kl. 09.00 Grupper på tur – påkledning
Kl. 09.45 Samlinger
Kl. 10.00 Grupper/ prosjekt
Kl. 11.00 Lunsj
Kl. 11.30 Uteleik om ein har vore inne til no
Kl. 12.00 Kviletid for dei som kviler
Kl. 14.00 Fruktstund
Kl 14.30 Frileik fram til barnehagen stenger kl 16.45

 

Personvern og cookies