Soltroll

Velkommen til Soltroll!

Me er ei nyoppstarta småbarnsavdeling for barn frå 0-3 år. Hos oss jobbar det to pedagogar og ein pedagogisk medarbeidar. Me legg vekt på omsorgsfulle og  tilstadeverande vaksne.

Med små barn legg me mykje vekt på å ivareta barnas behov for omsorg, trygghet, ro og kvile. Me har tatt et bevisst val på å ikkje ha for mange aktiviteter på planen. Me tilpassar oss dei små og bruker mykje tid på kvardagssituasjonar som mat, stell, av og på kledning og kvile. Me ynskjer at barna skal få ein roleg og trygg start.

Vår kvardag på Soltroll er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Friluftsliv står sentralt i vår barnehage, så me har fokus på å komme oss ut en tur i løpet av barnehagedagen, så dei små blir kjent med og glad i naturen.

Personvern og cookies