SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Vi i Espira Hollund har i samarbeid med skolene laget en plan over viktige moment i overgangen barnehage/skole. I denne planen står det om hva som er viktig at vi har fokus på i barnehagen og hva skolen skal gjøre i forhold til overgangen. Det er satt opp frister for bl.a. skolebesøk, samarbeidsmøter mellom skole og barnehage og faglig forum for de som har denne gruppen i barnehagen og på skolen. Målet er å sikre barna en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen.

Vi har en del kjekke aktiviteter for å gjøre stas på barna det siste året. Dette året skal de bl.a. bygge hytte, overnatte i barnehagen, skoletur en dag i uken og skolesamling minst 2 dager i uken.

Vi har et møte med foreldrene til «skolebarna» tidlig på høsten.

 

Personvern og cookies